TUYỂN DỤNG - CÔNG TY TNHH MỸ LAN PHÚ QUỐC

TUYỂN DỤNG:
CÔNG TY TNHH MỸ LAN PHÚ QUỐC
(Resort - Restaurant 3 sao)
- Vị trí: 01 Quản lý nhân sự
- Yêu cầu:
++ Kinh nghiệm ít nhất 3 năm vị trí quản lý, cấp phó trưởng bộ phận trở lên, ưu tiên có kinh nghiệm và đam mê làm việc trong lĩnh vực nhà hàng - khách sạn du lịch
++ Có tầm nhìn chiến lược, xây dựng hệ thống và triển

khai các chương trình đẩy mạnh chất lượng hoạt động, chất lượng công việc và đẩy mạnh kinh doanh toàn Nhà hàng - Khách sạn
++ Các kỹ năng mềm phục vụ cho công việc
++ Tiếng Anh giao tiếp lĩnh vực du lịch thành thạo.
- Mức lương: thỏa thuận (các chế độ khác theo quy định của Công ty)
- CV ghi rõ về bản thân gửi vào email: nguyenkhuyen.ueh@gmail.com - Liên hệ số: 096.63.63.118 Ms Khuyên