Salinda Premium Resort and Spa Phu Quoc, Khu nghỉ mát tiêu chuẩn 5 sao can tuyen:.


Chúng tôi đang tìm kiếm các vị trí sau:
RECREATION & ACTIVITY MANAGER
TOUR GUIDE
CHEF DE PARTIE
DEMI - CHEF
EXECUTIVE SECRETARY
WAITER/WAITRESS
BARTENDER
PUBLIC AREA ATTENDANT
ROOM ATTENDANT
SPA RECEPTIONIST
SECURITY OFFICER
GARDENER

Vui lòng gửi hồ sơ đến Cô Nguyễn Châu Thu Thảo tại địa chỉ email hr@salindaresort.com
Các hồ sơ đạt yêu cầu sẽ được mời phỏng vấn. Tất cả hồ sơ được bảo mật