Thông báo tuyển dụng Kien Long Bank

Ngày đăng: 27/03/2015:

Vị trí tuyển dụng                                        Nơi làm việc             

NHÂN VIÊN BẢO VỆ                   Kiên Giang ( huyện Phú Quốc), Cà Mau

GIAO DỊCH VIÊN                         Kiên Giang ( huyện Phú Quốc)

NHÂN VIÊN TÍN DỤNG              Kiên Giang ( huyện Phú Quốc), Tp. Cần Thơ, Cà Mau

Hạn nộp hồ sơ:         15/04/2015

Thông tin chi tiết: https://tuyendung.kienlongbank.com/