Tuyển tài xế, Bell Boy làm việc tại Phu Van Resort & Spa

Ngày đăng: 24/03/2015:

Cần tuyển:
- Đơn vị tuyển dụng: Phú Vân resort & Spa
- Lĩnh vực hoạt động: Khách Sạn
- Vị trí cần tuyển: Bell Boy, tài xế
- Liên hệ: PHU VAN RESORT & SPA 0773.996.996 - Ms. Oanh (P. Nhân sự)