Công ty Quảng cáo Hoàng Châu tuyển dụng

Vị trí tuyển dụng:

  • Nhân viên thiết kế:   01 người
  • Nhân viên kế toán:   01 người
  • Thợ quảng cáo:        02 người

Liên hệ: 

  • Công ty Quảng cáo Hoàng Châu
  • Địa chỉ 28 Nguyễn Trãi, KP 2, Thị trấn Dương Đông, Phú Quốc
  • Điện thoại: 0773 607 357   Mobil: 0918 670 001   or   0918 953 444

Hạn tuyển dụng: 10/05/2015