Peppercon Beach, Gành Dầu - Phú Quốc cần tuyển

Ngày đăng 22/07/2015

Đơn vị tuyển dụng: Peppercon Beach, Gành Dầu - Phú Quốc
Vị trí cần tuyển:

o 2 lễ tân thông thạo tiếng Anh và vi tính.
o 1 phục vụ nhà hàng (giao tiếp Tiếng Anh).

Các chế độ:
o KS cung cấp ăn và ở cho nhân viên.
o Để có thêm thông tin chi tiết về mức lương liên hệ Ms Trang, 
o Điện thoại: 0164 974 1684.
o Email: info@pepperconbeach.com.
o Website KS: http:// www.peppercornbeach.com