Vinpearlland Phú Quốc tuyển Chuyên viên Đào tạo

Ngày đăng: 14/01/2016  

Yêu cầu: tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Sư phạm, Quản trị kinh doanh,
Kinh nghiệm 3 năm ở vị trí tương đương
Nhanh nhẹn, hài hước,
Có thể làm việc nhóm hoặc độc lập
Hạn tuyển dụng: 10/02/2016

1. THAM GIA XÂY DỰNG CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO
-          Triển khai lấy nhu cầu đào tạo tại cơ sở, tổng hợp và đề xuất nhu cầu lên Ban Đào tạo để xây dựng chương trình phù hợp;
-          Thu thập dữ liệu thực tế tại cơ sở làm dữ liệu xây dựng chương trình đào tạo;
-          Tham gia đánh giá tính phù hợp nội dung chương trình đào tạo với thực tế tại cơ sở;
-          Tự xây dựng các chương trình cơ bản, đơn giản theo đặc thù cơ sở;
-          Đề xuất, cập nhật nội dung chương trình phù hợp với sự thay đổi tại cơ sở;
-          Tham gia xây dựng tài liệu hỗ trợ đào tạo nghề tại cơ sở: Giáo án, clip, hướng dẫn công việc,…
2. TRIỂN KHAI HOẠT ĐỘNG ĐÀO TẠO
-          Xây dựng kế hoạch đào tạo định kỳ dựa trên định hướng của Ban Đào tạo và nhu cầu thực tế tại cơ sở; lập kế hoạch đào tạo chi tiết hàng tháng gửi Phó Ban Đào tạo Tập đoàn phê duyệt;
-          Gửi thông báo các hoạt động đào tạo tới các bộ phận liên quan trước khi diễn ra chương trình đào tạo;
-          Trực tiếp đứng lớp những chương trình đào tạo cơ bản đã được chuyển giao hoặc các chương trình tự thiết kế; Thực hiện điểm danh đầy đủ các lớp học tại cơ sở;
-          Báo cáo sau mỗi lớp học và theo dõi các kế hoạch/hành động tiếp theo (nếu có);
-          Theo dõi việc triển khai đào tạo nghề tại các cơ sở, đảm bảo nhân viên được đào tạo theo đúng chuẩn nghề và hướng dẫn thực hiện của từng vị trí;
-          Theo dõi tác động của các hoạt động đào tạo tại cơ sở và phản hồi cho Ban Đào tạo để kịp thời điều chỉnh nội dung và phương pháp triển khai các chương trình;
-          Lập báo cáo đào tạo hàng tháng (hoặc đột xuất) theo yêu cầu của lãnh đạo;
-          Tham gia triển khai hoạt động thẩm định tay nghề tại cơ sở.
3. THỰC HIỆN CÁC CÔNG VIỆC HÀNH CHÍNH ĐÀO TẠO
-          Quản trị hệ thống dữ liệu đào tạo tại cơ sở đảm bảo thông tin được lưu trữ đầy đủ theo quy định, quy chế đào tạo;
-          Quản lý tài sản của bộ phận đào tạo cơ sở và thực hiện kiểm kê định kỳ theo yêu cầu;
-          Sử dụng ngân sách đào tạo hợp lý theo quy định đã được duyệt (đối với trường hợp phát sinh cần có sự phê duyệt của các lãnh đạo liên quan);
-          Chuẩn bị hậu cần cho các hoạt động đào tạo theo đúng yêu cầu của từng chương trình.

CÁC HOẠT ĐỘNG KHÁC
- Chủ động đề xuất các chương trình đào tạo phát triển bản thân
-Tham gia đầy đủ các chương trình họp báo, đào tạo chuyên môn bắt buộc do ban đào tạo tổ chức.
- Thực hiện các công việc khác theo phân công của cán bộ lãnh đạo cơ sơ và lãnh đạo Ban đào tạo.

Thông tin liên hệ:
Description: Description: Description: Description: Logo.png
Trịnh Thị Hằng
Chuyên viên Tuyển dụng & Hoạch định nguồn Nhân lực
Chi nhánh tại Phú Quốc - Công ty TNHH Vinpearlland
 [T]  (+84 77) 3998999  -  Ext: 712
[F]    (+84 77) 3998036
[M]    0976 266 006
[A]     Khu Bãi Dài, Gành Dầu, Phú Quốc, Kiên Giang