VinGroup tuyển Kế Toán Trưởng làm việc tại Phú Quốc

Ngày đăng: 21/03/2016
 
Tập Đoàn Vingroup - Công Ty Quản Lý Xây Dựng Vincom
Địa chỉ: Khu Bãi Dài, Xã Gành Dầu, Phú Quốc, Kiên Giang.
Vị trí tuyển dụng: Kế toán trưởng

* Mô tả chi tiết công việc


1. XÂY DỰNG QUY CHẾ TÀI CHÍNH
- Xây dựng và hướng dẫn thực hiện các quy trình liên quan tới tài chính
o Quy trình thanh toán
o Chế độ công tác
- Ban hành các nội quy, quy định riêng của phòng Kế toán

2. CHỦ TRÌ LẬP VÀ KIỂM SOÁT KẾ HOẠCH TÀI CHÍNH.

- Phối hợp với các phòng ban khác lập kế hoạch kinh doanh
o Cung cấp thông tin quá khứ
o Ước kết quả kinh doanh trên cơ sở thông tin quá khứ và kế hoạch kinh doanh của công ty
- Chủ trì lập ngân sách hàng năm
o Chuyển giao công cụ lập ngân sách cho các bộ phận
o Thẩm định ngân sách bộ phận
o Lập ngân sách phòng Kế toán (nếu có)
o Phối hợp lập ngân sách hoạt động chung toàn công ty
o Tổng hợp ngân sách công ty
- Lập kế hoạch tài chính hàng tháng

3. TỔ CHỨC CÔNG TÁC KẾ TOÁN.

- Xây dựng hệ thống tài khoản và quy định cách hạch toán
- Kiểm soát thu chi hàng ngày theo ngân sách và quyền duyệt chi
- Tổ chức hạch toán đầy đủ, chính xác, kịp thời các giao dịch phát sinh vào phần mềm kế toán
- Kiểm soát quản lý công nợ, thu hồi/ xử lý nợ
- Kiểm soát tính lương
- Tổ chức quản lý tài sản, hợp đồng, bảo lãnh, bảo hành
- Kiểm soát việc quản lý và lưu trữ chứng từ
- Kiểm soát việc tuân thủ cam kết với ngân hàng và các bên cho vay

4. CHỦ TRÌ LẬP VÀ KIỂM SOÁT BÁO CÁO
- Khóa sổ kế toán
- Tổ chức lập và duyệt Báo cáo tài chính
- Tổ chức lập và duyệt Báo cáo quản trị
- Tổ chức lập và duyệt Báo cáo thuế

5. QUẢN TRỊ NHÂN SỰ.

- Tổ chức bộ máy phòng kế toán, tuyển dụng và phân công công việc cho nhân viên
- Đào tạo, hướng dẫn nhân viên thực thi công việc được giao
- Đánh giá nhân viên, đề xuất khen thưởng/kỷ luật, điều chỉnh lương, thăng tiến,…

6. KHÁC.
- Làm việc với kiểm toán và các cơ quan chức năng (thuế, thống kê)
- Nghiên cứu, đề xuất cải tiến phần mềm kế toán cho phù hợp với yêu cầu thực tế
- Tham gia hoạt động tập thể, gắn kết tập đoàn
- Công việc khác theo yêu cầu của lãnh đạo cấp trên

* Yêu cầu:

- Đại học, chuyên ngành Tài chính Kế toán
- Từ 2 đến 5 năm ở vị trí tương đương bao gồm kinh nghiệm kế toán xây dựng cơ bản, dự án xây dựng.
- Nhanh nhẹn, trung thực, nhiệt tình, chịu được áp lực cao
- Quản lý; lập kế hoạch, phân tích; sử dụng phần mềm, excel
- Giao tiếp

* Thông tin liên hệ


Ứng viên vui lòng gửi CV qua mail: v.hung@vinpearlsafari.com
hoặc liên hệ: 0931 044 544 (Mr Hưng)
Tên liên hệ: Phòng Nhân Sự
Địa chỉ: Khu Bãi Dài, Xã Gành Dầu, Phú Quốc, Kiên Giang, Việt Nam

Hạn tuyển dụng: 05/04/2016