Daisy Resort tuyển dụng nhiều vị trí tháng 08/2016

Ngày đăng: 05/09/2016 

Tucked away on a sunny western hilltop, Daisy Resort lies within the magnificent 30,000m2 Phu Quoc Island and is situated majestically 6minutes walk to one of the pristine beaches of Asia.
Gửi ứng viên,

Dear Applicator,

Daisy Resort hiện trực thuộc tập đoàn Chairman Group. Hiện chúng tôi đang tìm kiếm nguồn nhân lực để mở rộng & phát triển thị phần.

Daisy Resort which is belonging to Chairman Group. We are looking for huge employees

Công suất phòng : 200 phòng

Total occupancy rooms available are: 200 rooms located in Phu Quoc Island with separate areas

Tuyển dụng nhiều vị trí /Job recruitment as the following such as:

· Tổng quản lý /General Manager

· Trợ lý Giám đốc/ Assistant Of Director

· Trưởng Lễ Tân /Front office manager

· Giám sát lễ tân /Front office supervisor

· Lễ Tân/ Reception

· Thư ký / Secretary

· Trưởng phòng kinh doanh / Sales manager

· Nhân viên kinh doanh / Sales

· Nhân viên nhà hàng /Waiter & waitress

· Nhân viên chào mời khách/ Hostess

· Nhân viên pha chế/ Bartender

· Trưởng bộ phận buồng phòng/ House kepping manager

· Giám sát buồng phòng / Housekeeping supervisor

· Nhân viên buồng phòng / House Keeping

· Văn phòng/ Officer

· Bếp/ Kitchen

· Kỹ Thuật/ Repair & Maintenance

· Tài xế/ Driver

· 
Cây xanh/ Gardener


· Nhân viên làm việc bán thời gian/ Part time jobs

· Thực tập sinh trong nước & ngoài nước: Trainee for on the job training / foreigner acceptable ( Allowances & accommodation & meal included)


Yêu cầu: Anh văn giao tiếp cho các bộ phận: Lễ Tân, Đặt phòng, Kinh doanh, phục vụ

Requirements: English requirement for Reception, reservation, sales. Waiter & waitress

Thông tin liên hệ

Phòng nhân sự sẽ tiếp nhận hồ sơ ứng viên qua địa chỉ email : pa@daisyresort.com

Số điện thoại : 0773.844.412

Employee CV please apply to human resort by email: pa@daisyresort.com :

Phone 0773.844.412 for your more information.

Các hồ sơ đậu sẽ được sắp sếp lịch để gọi phỏng vấn.
Employee CV passed will be called and arranged for interview schedule.

Quyền lợi: Công hỗ trợ bữa ăn: 03 bữa & khu nhà nghỉ nhân viên đối với nhân viên ở xa
Benefit: 03 Meals & accommodation will be included for staff come from main land

Trường hợp nhân viên ở xa không ở khu nhà nghỉ công ty sẽ trợ cấp :VND 500.000 & 01 bữa ăn chính
Allowance VND 500.000 +01 main course if staff not request staff house.

Hạn tuyển dụng: 15/09/2016