Daisy Village Resort Phú Quốc tuyển dụng tháng 12/2016

Ngày đăng: 14/12/2016

  Tucked away on a sunny western hilltop, Daisy Resort lies within the magnificent 30,000m2 Phu Quoc Island and is situated majestically 6minutes walk to one of the pristine beaches of Asia.

Daisy Resort trực thuộc Tập đoàn Chairman Group. Hiện chúng tôi đang tìm kiếm nguồn nhân lực để mở rộng & phát triển:

1. Nhân viên Lễ Tân: 10 người

2. Nhân viên Nhà hàng: 10 người

3. Nhân viên Buồng phòng: 10 người

4.Nhân viên cây xanh: 5 người

5. Nhân viên bếp: 10 người

Yêu cầu: Anh văn giao tiếp cho các bộ phận: Lễ Tân, phục vụ

Requirements: English requirement for Reception, Waiter & waitress

Quyền lợi: 

Công ty hỗ trợ bữa ăn: 03 bữa & khu nhà nghỉ nhân viên đối với nhân viên ở xa

Benefit: 03 Meals & accommodation will be included for staff come from main land

Trường hợp nhân viên ở xa không ở khu nhà nghỉ công ty sẽ trợ cấp :VND 500.000 & 01 bữa ăn chính

Allowance VND 500.000 +01 main course if staff not request staff house.

Thông tin liên hệ


Phòng nhân sự sẽ tiếp nhận hồ sơ ứng viên qua địa chỉ email : pa@daisyresort.com

Số điện thoại : 0773.844.414 – 0936.445.686(Mr.Hùng)

Employee CV please apply to human resort by email: pa@daisyresort.com:

Phone 0773.844.414 – 0936.445.686(Mr.Hùng) for your more information.

Các hồ sơ đậu sẽ được sắp sếp lịch để gọi phỏng vấn.

Employee CV passed will be called and arranged for interview schedule.

Hạn tuyển dụng 31/12/2016.