Daisy Village Resort Phú Quốc tuyển dụng gấp

Ngày đăng: 16/01/2017

 Tucked away on a sunny western hilltop, Daisy village Resort lies within the magnificent 30,000m2 Phu Quoc Island and is situated majestically 6minutes walk to one of the pristine beaches of Asia.

Daisyvillage Resort tuyển dụng gấp các vị trí sau:

1. Nhân viên Lễ Tân: 10 người

2. Nhân viên Nhà hàng: 10 người

3. Nhân viên Buồng phòng: 10 người – Hồ sơ đạt yêu cầu sẽ đi làm ngay

4.Nhân viên cây xanh: 5 người

5. Nhân viên bếp: 10 người


Yêu cầu: Anh văn giao tiếp cho các bộ phận: Lễ Tân, phục vụ

Requirements: English requirement for Reception, Waiter & waitress


Quyền lợi:

Công ty hỗ trợ bữa ăn: 03 bữa & khu nhà nghỉ nhân viên đối với nhân viên ở xa

Benefit: 03 Meals & accommodation will be included for staff come from main land

Trường hợp nhân viên ở xa không ở khu nhà nghỉ công ty sẽ trợ cấp :VND 500.000 & 01 bữa ăn chính

Allowance VND 500.000 +01 main course if staff not request staff house.

Thông tin liên hệ

1. ** Hồ sơ đạt yêu cầu sẽ đi làm ngay

2. Công ty hỗ trợ xe đón nhân viên tại sân bay, bến tàu.

- Company supporting employer shuttle at the airport and pier.

Điện thoại số: 0773.844.412 /  Mobil: 0906.984.407 Ms Trang

Email: pa@daisyresesort.com

5. Hạn tuyển dụng: 31/01/2017