Giám đốc ẩm thực/ Food & Beverage Director - Ocean Bay Resort

Vị trí: Giám Đốc Ẩm Thực

Mức lương: 30,000,000 – 50,000,000 VNĐ.

Ocean Bay Resort & Spa Phú Quốc tuyển dụng: 

Giám đốc ẩm thực/ Food & Beverage Director

Mức lương: 30,000,000 – 50,000,000 VNĐ.

Ocean Bay Resort & Spa Phú Quốc - Nơi khác biệt dành cho Các Ứng Viên đặc biệt!/ Ocean Bay Resort & Spa Phu Quoc - A distinctive place for special candidates!

THU NHẬP XỨNG ĐÁNG với kỹ năng và kinh nghiệm của BẠN/ Total income commensurate with your skills and experience.

Đăng ký ứng tuyển ngay nếu BẠN không muốn bỏ lỡ cơ hội được trở thành thành viên của ngôi nhà chung Ocean Bay!!!/ Apply right now if YOU don't want to miss the opportunity to become a member of Ocean Bay house!!!

MÔ TẢ CÔNG VIỆC/ DESCRIPTION JOB:

• Quản lý việc kinh doanh hàng ngày của Bộ phận ẩm thực, tổ chức thực hiện để đảm bảo hoạt động thuận lợi/ Manage daily business of F&B Dept, to organize the execution to ensure the smooth operation.

• Kiểm tra và giám sát hoạt động của tất cả các Outlets trước giờ mở cửa để kịp thời khắc phục bất kỳ sự cố nào để đảm bảo chất lượng dịch vụ tốt nhất/ Check and supervise all operations of all F&B Outlets before opening hours in order to immediately fix any problem for the best quality service.

• Kiểm tra tình trạng đặt bàn, trang trí nhà hàng, dọn vệ sinh, phân công nhân viên…/ Check the reservation, decoration of the restaurant, cleaning, staff’s allocation…

• Đảm bảo tiêu chuẩn vệ sinh tại tất cả các Outlets và trong khu vực nhân viên/ Ensure hygiene standards at the all Outlets and staff areas.

• Phân công, sắp xếp lịch làm việc hàng tuần cho nhân viên, bố trí nhân viên theo yêu cầu công việc, lịch làm việc hàng ngày và đảm bảo đủ nhân lực theo yêu cầu công việc/ Assign, allocate subordinates’ weekly shifts, to assign staff as per job requirements, daily working sheet and ensure sufficient workforce for job requirement.

• Kiểm tra nhân viên phục vụ (hành vi ứng xử, vệ sinh, đồng phục) theo tiêu chuẩn đã đề ra/ Check service staffs (manners, hygiene, uniform) in accordance with the stated standards.

• Kiểm tra công việc của nhân viên để đảm bảo hiệu quả tốt nhất, đảm bảo bàn giao ca và sổ ghi chép công việc được thực hiện đúng và rõ ràng/ Check the work done by the staff to ensure the best effectiveness, ensure the shift handover and log book record are executed correctly and clear.

• Tổ chức các cuộc họp hàng ngày và định kỳ với Quản lý outlet hoặc tất cả Giám sát để trao đổi thông tin, kiểm tra, thông báo hoặc phân công nhiệm vụ/ Organize daily and periodic meetings with managers or supervisors to exchange information, check, notify or allocate tasks.

• Duy trì và đảm bảo chất lượng dịch vụ, an toàn và vệ sinh thực phẩm, an ninh của Bộ phận ẩm thực/ Maintain and ensure the service quality, food safety and hygiene and security of F&B Dept.

• Giải quyết các khiếu nại của khách tại Bộ phận Ẩm Thực/ Resolve any complaint of guests happened at F&B Dept

• Phối hợp với Tổng Bếp Trưởng và các Quản lý cấp dưới lên Thực đơn, tiêu chí, tiêu chuẩn và các giải pháp triển khai các chương trình Khuyến mãi, Quảng bá bộ phận Ẩm thực/ Corporate with Executive Chef and subordinate managers to make menu, criteria, standard and deployment solution of marketing program, F&B advertisement, etc.

• Phối hợp với Kế toán trưởng lập Ngân sách hàng năm và Chi phí của Bộ phận/ Corporate with Chief Accountant to make yearly budget plan and expenses of department.

• Thông báo và kiểm tra kiến thức của nhân viên về thực đơn, đồ uống, các sự kiện sắp tới của nhà hàng, bar, banquet và khu nghỉ dưỡng/ Notify and check staff’s knowledge on menu, beverage, in-coming events of the restaurant, bar, banquet as well the entire resort.

• Đào tạo liên tục kỹ năng, định hướng và thúc đẩy phát triển cho Quản lý outlet và Giám sát/ Deliver training and orientation to improve skills for Outlet Managers and Supervisors.

• Tham dự các cuộc họp của Tổng Quản Lý và các Trưởng Bộ Phận, báo cáo tình hình hoạt động và dự đoán kinh doanh của Bộ phận Ẩm Thực/ Attend meetings of GM&HODs, report operating status and estimated status of restaurant’s business.

• Tham dự công tác tuyển chọn nhân viên, đánh giá và đề xuất thưởng, phạt, đề bạt nhân viên với Giám đốc Ẩm thực/ Take part in the selection of staff, evaluation, recommendation for rewarding, punishment, promotion to the F&B Director.

• Tìm thông tin về đối thủ cạnh tranh, phân tích điểm mạnh và điểm yếu, cơ hội và trở ngại, tư vấn cho Giám đốc bộ phận ẩm thực để đề xuất và phát triển kế hoạch kinh doanh phù hợp/ Find information about competitor, to analyze the strength, weaknesses, opportunities and threatening and consult F&B Director in proposing and developing of appropriate business plan.

• Quản lý việc sử dụng và bảo trì máy móc, thiết bị, dụng cụ của Bộ phận ẩm thực, đảm bảo tất cả hoạt động hiệu quả và phù hợp với chức năng của Bộ phận ẩm thực. Loại bỏ thiệt hại, đổ vỡ và thất thoát, chịu trách nhiệm kiểm kê hàng tháng, quý, năm.../ Manage the using and maintenance of all machines, equipment and tools of F&B Dept, to ensure all are operated effectively and in accordance with their function. Eliminate the damage, breaking and loss, responsible for monthly, quarterly, yearly inventory…

• Tiết kiệm và kiểm soát chi phí (bao gồm chi phí vận hành và nhân lực), cập nhật kiến thức và kỹ thuật mới để áp dụng và nâng cao chất lượng phục vụ/ Save cost and control expenses (including operating and personnel expenses), to update knowledge and new techniques in order to apply and improve service quality.

•Các công việc khác theo yêu cầu của Tổng quản lý/ Other tasks requested by General manager•


QUYỀN LỢI/ BENEFITS:

- Môi trường làm việc thân thiện, cơ hội thăng tiến/ Friendliness working environment, promotion opportunities

- Mức lương cạnh tranh./ Competitive salary

- Hưởng 100% lương trong 2 tháng thử việc/ 100% salary in 2 months probation.

- Có phí phục vụ trong thời gian thử việc/ Service charge during probationary period

- Được thưởng các dịp Lễ, Tết, Hiếu, Hỉ/ Year- end bonus; Gift on national and special holidays

- Được thưởng nhân viên xuất sắc/ bộ phận xuất sắc hàng tháng, hàng quý/ Awarded for excellent employee/department excellence monthly, quarterly.

- Được hỗ trợ bữa ăn trong ca làm việc/ Meal allowance

- Được hỗ trợ nhà ở nhân viên/ Housing allowance

- Được tham gia BHXH, BHYT, BHTN/ Insurance as labor law

- Được 12 ngày phép/ năm/ 12 annual leave per year

- Được tổ chức sinh nhật hàng quý/ Quarter birthday

- Được thưởng thức Buffett (BBQ) hàng tháng/ Enjoy monthly BBQ

- Được phụ cấp độc hại cho những chức danh có tiếp xúc hoá chất độc hại/ Incident allowance for those who exposed with chemicals

YÊU CẦU CÔNG VIỆC/ JOB REQUIREMENTS:

- Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm vị trí tương đương ở môi trường 5 sao/ Prefer candidates who have the similar experience at 5*

- Có tối thiểu 2 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương tại các khách sạn, resort 4-5*/ Minimum 2 years of experience in a similar position in 4-5* hotels and resorts.

- Khả năng hoạch định tốt, có chiến lược, tầm nhìn/ Good planning ability, strategy, vision.

- Tiếng Anh lưu loát/ Fluent English

- Kỹ năng lãnh đạo, truyền thông, giao tiếp, thuyết trình, lập kế hoạch, giải quyết vấn đề, giải quyết xung đột, quản trị rủi ro/ Leadership, communication, communication, presentation, planning, problem solving, conflict resolution, risk management skills.

- Kỹ năng dự đoán, nắm bắt xu thế thị trường/ Ability to predict and grasp market trends

 THÔNG TIN LIÊN HỆ/ HOW TO APPLY:

- Email: recruitment@oceanbayphuquoc.com

- Hotline: 0786 959 979 – Ms Thảo

- Hoặc nộp hồ sơ trực tiếp tại Cổng Bảo vệ khu nghỉ dưỡng Ocean Bay Phú Quốc Resort and Spa/

Or apply directly at the Ocean Bay Phu Quoc Resort and Spa Security Gate.

- Địa chỉ: Cuối đường Dinh Bà- Đường Dinh Bà, Ấp Ông Lang, Xã Cửa Dương, Thành phố Phú Quốc, Tỉnh Kiên Giang/ Address: End of Dinh Ba Street- Dinh Ba Street, Ong Lang Hamlet, Cua Duong Commune, Phu Quoc City, Kien Giang Province.