Cần tuyển: Kế toán tổng hợp làm việc tại VIIG Sky Casino Phú Quốc

Ngày đăng: 07/07/2021

VIIG Sky Casino cần tuyển:

Kế toán Tổng hợp, lương 25tr

Do nhu cầu mở rộng kinh doanh nên Công ty cần tuyển một kế toán tổng hợp.

Địa điểm làm việc: VIIG Sky Casino, Radisson Blu Resort Bãi Dài, Gành Dầu, Phú Quốc, Kiên Giang. Casino đầu tiên cho người Việt tại Việt Nam.

Thời gian làm việc: Giờ hành chính từ 8h sáng đến 8h tối ( Có thể linh động thời gian).

Quy mô công ty: >30 nhân viên

Mô tả công việc
 
Các công việc của kế toán tổng hợp sẽ bao gồm như sau:
 
• Kiểm tra đối chiếu số liệu giữa các đơn vị nội bộ, dữ liệu chi tiết và tổng hợp.

• Kiểm tra các định khoản các nghiệp vụ phát sinh.

• Kiểm tra sự cân đối giữa số liệu kế toán chi tiết và tổng hợp

• Kiểm tra số dư cuối kỳ có hợp lý và Khớp đúng với các báo cáo chi tiết.

• Hạch toán thu nhập, chi phí, khấu hao TSCĐ, công nợ, nghiệp vụ khác, thuế GTGT và báo cáo thuế khối văn phòng CT, lập quyết toán văn phòng cty.

• Theo dõi công nợ khối văn phòng công ty, quản lý tổng quát công nợ toàn công ty. Xác định và đề xuất lập dự phòng hoặc xử lý công nợ phải thu khó đòi toàn công ty.

• In sổ chi tiết và tổng hợp khối văn phòng, tổng hợp công ty theo qui định.

• Lập báo cáo tài chính theo từng quí, 6 tháng, năm và các báo cáo giải trình chi tiết.

• Tham gia phối hợp công tác kiểm tra, kiểm kê.

• Cải tiến phương pháp hạch toán và chế độ báo cáo.

• Thống kê và tổng hợp số liệu kế toán khi có yêu cầu.

• Cung cấp số liệu Cho Ban Giám Đốc hoặc các đơn vị chức năng khi có yêu cầu.

• Giải trình số liệu và cung cấp hồ sơ, số liệu cho cơ quan thuế, kiểm toán, thanh tra kiểm tra theo yêu cầu của phụ trách phòng KT-TV.

• Kiến nghị và đề xuất biện pháp khắc phục cải tiến

• Lưu trữ dữ liệu kế toán theo qui định.

• Thông tin chi tiết sẽ được phổ biến khi phỏng vấn.

Yêu Cầu Công Việc

Để có thể đảm nhận và thực hiện tốt các công việc của kế toán tổng hợp như trên, các yêu cầu ứng viên cần có là:

• Trình độ: Tốt nghiệp Cao đẳng trở lên thuộc ngành kế toán,kiểm toán, tài chính.

• Có năng lực nghiệp vụ kế toán, có khả năng tổng hợp, nắm vững chế độ kế toán.

• Tự tổ chức, sắp xếp và xây dựng kế hoạch để thực hiện nhiệm vụ được phân công.

• Biết tổng hợp và phân tích báo cáo. Thi hành nhiệm vụ chính xác và đúng qui định.

• Có kiến thức cơ bản về công nghệ qui trình sản xuất trong công ty

• Sử dụng máy vi tính thành thạo (phần mềm excel, phầm mềm kế toán).

• Thông tin chi tiết sẽ được phổ biến khi phỏng vấn.

Mức lương và quyền lợi

• Mức lương: Từ 25 triệu

• Thông tin chi tiết sẽ được phổ biến khi phỏng vấn.

Hồ sơ xin việc:
 
• Thư xin việc, CV nêu rõ quá trình học tập và công tác

• Giấy khám sức khoẻ

Thông tin liên hệ:

Ứng viên Vui lòng gửi thư xin việc và mọi giấy tờ liên quan về địa chỉ:

Email: viigphuquoc@gmail.com 

Hạn tuyển dụng: 30/07/2021