Cần tuyển gấp: 02 Tài xế bằng D, E - Đi làm ngay!

Resort Maison Du Việt nam cần tuyển:

TÀI XẾ BẰNG D, E: 02 NGƯỜI;

ĐI LÀM NGAY!

LÀM VIỆC TẠI SUỐI ĐÁ BÀN

LƯƠNG THƯỞNG HẬU HĨNH

LIÊN HỆ: 0918.536.898/ 09 09 09 09 04