Ngân hàng Quân Đội (MB) tuyển dụng chi nhánh mới Phú Quốc:

Ngày 18 tháng 03 năm 2015

N​hằm đáp ứng nhu cầu phát triển và mở rộng hoạt động kinh doanh, Ngân hàng TMCP Quân đội (MB) có nhu cầu tuyển dụng nhân sự tại chi nhánh mới PHÚ QUỐC (PQU), cụ thể như sau:


STT
Vị trí
Mã Vị trí
Mô tả và 
yêu cầu CV
1
Giám đốc chi nhánh
GDCN
2
Phó giám đốc CN phụ trách Kinh doanh
PGDKD
3
Phó giám đốc CN phụ trách Vận hành
PGDVH
4
Trưởng phòng Khách hàng cá nhân
TPKHCN
5
Trưởng phòng Khách hàng doanh nghiệp
TPKHDN
6
Trưởng phòng Dịch vụ khách hàng
TPDVKH
7
Kiểm soát viên
KSV
8
CV Quan hệ khách hàng cá nhân
KHCN
9
CV Quan hệ khách hàng doanh nghiệp
SME
10
CV Tư vấn sàn
TVS
11
Trưởng bộ phận Hỗ trợ
TBPHTRO
12
CV Kế toán 
KT
13
CV Hỗ trợ
HTRO
14
Giao dịch viên
GDV
15
NV Hành chính tổng hợp
HCTH

II. THỜI GIAN, CÁCH THỨC NHẬN HỒ SƠ
'- Thời gian: trước 17h00 ngày 25/03/2015 (Thứ Tư) 
 - Cách thức nhận hồ sơ: Nhận qua email: Tiêu đề email và tên File gửi hồ
sơ dự tuyển (theo mẫu): PQU– Mã vị trí  – Họ tên (Không dấu)
               + Đối với vị trí Cán bộ quản lý: 
hr.manager@mbbank.com.vn 
               + Đối với vị trí Chuyên viên: 
hr.contact@mbbank.com.vn
III. LƯU Ý
 Vui lòng xem hướng dẫn nộp hồ sơ trực tiếp và download mẫu dự     
    tuyển tại https://mbbank.com.vn.
- Hồ sơ không được hoàn lại, chỉ liên hệ với ứng viên phù hợp yêu cầu.
   Ưu tiên ứng viên nộp hồ sơ sớm.
- Yêu cầu ứng viên cung cấp thông tin chính xác, trong trường hợp phát hiện có sự sai lệch
   trong thông tin ứng viên, MB sẽ hủy bỏ kết quả tuyển dụng.
   Các ứng viên vui lòng không chỉnh sửa, thay đổi form mẫu của MB.
 Ưu tiên ứng viên có kết quả tốt nghiệp khá/giỏi.
 Ưu tiên các ứng viên có kinh nghiệm ở vị trí tương đương tại Ngân hàng ≥  01 năm
    không phải tham dự vòng thi viết.
 MB cam kết bảo mật thông tin ứng viên.
-  Danh sách thi viết dự kiến sẽ thông báo trên website MB vào 02/04/2015.