Phú Quốc Dragon Resort tuyển dụng nhiều vị trí

Ngày đăng 24/09/2015

In the spirit of "environmentally friendly, close to nature", Phu Quoc Dragon will bring you the unique accommodations like Log-house and Cottage with rustic look.
A place to enjoy casual pleasures of life with full of tropical flowers and beautiful glittering morning dew under the morning sunshine, or relaxing and sunbathing by a large pool, or walking barefoot on the white sandy beach with vast blue sea at sunset. Come to Phu Quoc Dragon and feel the beauty of nature!

PHU QUOC DRAGON RESORT & SPA
Địa chỉ: Ông Lang, Xã Cửa Dương, Huyện Phú Quốc
Khai Trương vào tháng 12 năm 2015
TUYỂN DỤNG TẤT CẢ CÁC VỊ TRÍ THUỘC CÁC BỘ PHẬN SAU:
 • NHÂN SỰ
 • KẾ TOÁN
 • KINH DOANH
 • LỄ TÂN
 • BUỒNG
 • NHÀ HÀNG
 • PHA CHẾ
 • BẾP
 • KỸ THUẬT
 • BẢO VỆ


YÊU CẦU CHUNG:
 • Đối với Trưởng các bộ phận:
 • Có chứng chỉ trung cấp nghề hoặc chứng chỉ của VTCB
 • Đã qua lớp huấn luyện nghiệp vụ
 • Ít nhất hai năm kinh nghiệm tại vị trí cần tuyển
 • Phải có khả năng nói, đọc, viết và hiểu được ngôn ngữ chính được sử dụng tại nơi làm việc: giỏi cả tiếng Anh và tiếng Việt
 • Sử dụng tốt vi tính văn phòng
 • Đối với Nhân viên
 • Có chứng chỉ nghề hoặc chứng chỉ của VTCB
 • Đã qua lớp huấn luyện nghiệp vụ
 • Giao tiếp tốt tiếng Anh & tiếng Việt
 • Biết sử dụng vi tính văn phòng
QUYỀN LỢI
 • Lương, thưởng theo quy định của công ty
 • Cơ hội học hỏi, nâng cao kỹ năng và tích lũy kinh nghiệm.
 • Cơ hội tham gia các khóa huấn luyện nghiệp vụ được công ty tổ chức.
 • Môi trường làm việc thân thiện và chuyên nghiệp.
MỌI CHI TIẾT XIN LIÊN HỆ:
Văn phòng tuyển dụng: 131 Tran Hung Dao, Duong Dong, Phu Quoc
SĐT: 0776.628.628
Thời hạn tuyển dụng: đến 30/10/2015.


phu quoc dragon copy.jpg

PHU QUOC DRAGON RESORT
Your Dream Vacation Home


In the spirit of "environmentally friendly, close to nature", Phu Quoc Dragon will bring you the unique accommodations like Log-house and Cottage with rustic look but has more than the comforts of home. A place to enjoy casual pleasures of life such as comfortably immersing in a unison song of the birdsong and the sound of gurgling stream in a garden with full of tropical flowers and beautiful glittering dew under the morning sunshine, or relaxing and sunbathing by a large pool with full of cool water, or walking barefoot on the white sandy beach with vast blue sea at sunset. Come to Phu Quoc Dragon and feel the beauty of nature!
We welcome your ability to make Guest feel at home.
We welcome your ability to make magic. We welcome you!
PHU QUOC DRAGON RESORT & SPA
Address: Ong Lang, Cua Duong, Phu Quoc
Opening December 2015
OFFERING CAREER OPPORTUNITY IN ALL DEPARTMENTS:
 • HUMAN RESOURCES
 • ACCOUNTING
 • SALES & MARKETING
 • FRONT OFFICE
 • HOUSE-KEEPER
 • FOOD & BEVERAGE
 • BAR
 • KITCHEN
 • ENGINEERING
 • SECURITY
GENERAL REQUIREMENTS
 • Department Heads:
  • Vocational Certificate or Certificate of VTCB
  • Attended professional training courses
  • At least two years experience in the same position
  • Must be able to speak, read, write and understand the primary language(s) used in the workplace: good at both English and Vietnamese
  • Good literacy of Microsoft Office
 • Staffs:
  • Certificates or Certificates of VTCB
  • Attended professional training courses
  • Good communication at both English & Vietnamese
  • Good literacy of Microsoft Office
BENEFICIARY
 • Salary & bonus prescribed by company
 • Opportunity to learn, improve their skills and gain experience.
 • The opportunity to participate in training courses organized by the company.
 • Work environment friendly and professional.


APPLY NOW:
HR Office: 131 Tran Hung Dao, Duong Dong, Phu Quoc
Tel: 0776.628.628
Email: phuquocdragonresort@gmail.com

Deadline: October 30th 2015.