Khách sạn JW Marriott Phú Quốc Tuyển dụng Nhân sự

JW Marriott Hotels & Resorts is Marriott International’s luxury brand that consists of 57 exceptional properties in gateway cities and distinctive resort locations around the world. 

These hotels are warmly authentic, putting guests at ease in an environment of relaxed elegance and effortless luxury.

Khách sạn JW Marriott Phú Quốc Emerald Bay Resort & Spa tuyển dụng:

1. Paymaster

2. Account Payable

3. Account Payable Supervisor

4. Account Receivable

5. Account Receivable Supervisor

6. Income Auditor

7. Cost Controller

8. Cost Officer

9. Credit Manager

10. Finance Intern for 3-6 months

INTERESTING JOB SECURE PACKAGE

• Have the competitive salary and benefit package

• Support transportation fares for commencement and completion of the labor contract

• Support annual home leave allowance

• Support PTI insurance plan and 24 hour accident insurance plan

• Support training and development programs for personal career paths

• Enjoy the indoor and outdoor associates’ activities

• Enjoy the team building activities

• Enjoy the activities of environment preservation and taking care of our communities

• And etc.

Mời bạn cùng tham gia vào đội ngũ năng động của Khách sạn JW Marriott Phú Quốc Emerald Bay

GÓI CÔNG VIỆC AN TOÀN

• Lương và phúc lợi cạnh tranh

• Hỗ trợ chi phí vận chuyển khi bắt đầu và kết thúc hợp đồng lao động

• Hỗ trợ trợ cấp về thăm nhà hàng năm

• Hỗ trợ chương trình bảo hiểm PTI và chương trình bảo hiểm tai nạn 24/24

• Hỗ trợ các chương trình đào tạo và phát triển cho cơ hội nghề nghiệp cá nhân

• Tham gia các hoạt động nhân viên trong nhà và ngoài trời

• Tham gia các hoạt động xây dựng tinh thần đồng đội

• Tham gia các hoạt động bảo vệ môi trường và chăm sóc cộng đồng

• Và nhiều nữa …

THÔNG TIN LIÊN HỆ: 

Khách sạn JW Marriott Phú Quốc Emerald Bay Resort & Spa

Khu Du Lịch Sinh Thái Bãi Khem, TP. Phú Quốc, Tỉnh Kiên Giang

Email: recruitment.jwpq@marriott.com 

Số điện thoại bàn: 0297 377 9999 – số máy nội bộ: 2082