Bún Quậy KIẾN - XÂY Tuyển Dụng: Dương Đông - Grand World

BÚN QUẬY KIẾN XÂY
  PHÚ QUỐC

Cần tuyển: Phụ Bếp/ Thu Ngân/ Phục vụ

BÚN QUẬY KIẾN XÂY TUYỂN DỤNG:

Nhân sự làm việc tại Dương Đông & Grand World Phú Quốc 

Bún Quậy Kiến Xây cần tuyển gấp:

1/ Thu Ngân (Thạo anh văn giao tiếp, excel căn bản)

2/ Phụ Bếp không cần chuyên môn, 

3/ Phục vụ (Ít nhất tốt nghiệp THPT)

Điều kiện chung:

Nam: Sinh năm 1990-2000

Nữ: Sinh năm 1995-2000

Ngoại hình phải sáng là bắt buộc ở mọi vị trí, phản ứng tốt.

Tạm trú ở Phú Quốc ít nhất 01 năm, Chứng minh bằng lịch sử làm việc.

● Chế độ Bảo Hiểm

● Thời gian làm đủ số giờ hành chính, hoặc tăng ca theo nhu cầu

● Thu nhập sau thử việc 01 tháng sẽ trên 07 triệu hoặc trên 10 triệu, hoặc gấp đôi " làm và hưởng theo năng lực, kết quả"

● Bao ăn trong ca, có chỗ ở nếu ở xa sau khi thử việc

● Có phụ cấp cho bằng Cao Đẳng, Đại Học chính quy.

Yêu cầu Hồ sơ & Thông tin liên hệ:

( Ảnh, thông tin như CV online bất kì) gửi về 

Email: bunquaykienxay@gmail.com

Hoặc đến nộp trực tiếp tại 28 Bạch Đằng, Dương Đông, Phú Quốc.

Sau khi xem xét sơ khảo và gọi phỏng vấn trong hằng tuần nếu đạt.

Không cần hồ sơ khi thử việc (Bổ sung sau khi chính thức)