Radisson Blu Resort Phu Quoc tuyển dụng Bổ sung tháng 01/2022

Ngày đăng: 07/01/2022

Radisson Blu Resort Phu Quoc, managed by Radisson Hotel Group, the new building hotel, with 514 room suites and villas, strategically located along Bai Dai beach.

The Resort is a 27-km drive away from Phu Quoc International Airport, catering to a series of domestic and international flights..

Radisson Blu Resort - Gành Dầu - Phú Quốc cần tuyển: 

1/ Assistant FOM/ Trợ lý Quản lý Tiền sảnh

2/ Guest Service Agent/ Nhân viên tiếp đón

3/ Bellman/ Nhân viên Hành lý

4/ Butlers/ Quản gia
  
*Salary and benefit:

- Competitive Salary & Benefit

- International and ideal working environment & professional training managed by Radisson Hotel Group

- Fully equipped accommodation

- Very attractive allowances for transportation, meals and accommodation if not staying in staff house

- Medical care 24/7 besides of Insurance by law

- Transportation allowances provided for on-boarding and home visit.

Thông tin liên hệ: 

Ứng viên quan tâm vui lòng gửi CV về địa chỉ:

Email: hr.phuquoc.blu@radisson.com

Điện thoại: 0297 3660 000 (số máy lẻ 5803)

Radisson Blu Resort Phu Quoc

Bai Dai Area, Ganh Dau, Phu Quoc, Kien Giang.