Tuyển Nhân viên Thời vụ Bếp - Sunset Sanato Resort & Villas

Ngày đăng: 13/03/2022

 Sunset Sanato Resort is a place For connoisseurs of beach recreation and music, accompanied by gastronomy and refreshing drinks...

Sunset Sanato Resort cần tuyển CÔNG NHẬT:

1. Vị trí Bếp chính (Âu Á)

- Số lượng: 01 nhân viên

- Thời gian: từ ngày 14-19/03

- Lương: 700k/ 8h

- Hỗ trợ 1 bữa ăn trong ca

2. Vị trí Bếp chính (có khả năng nấu tiệc)

- Số lượng: 02 nhân viên

- Thời gian: từ ngày 17-19/03

- Lương: 700k/ 8h

- Hỗ trợ 1 bữa ăn trong ca

3. Vị trí Phụ bếp

- Số lượng: 05 nhân viên

- Thời gian: từ ngày 17-19/03

- Lương: 350k/ 8h

- Hỗ trợ 1 bữa ăn trong ca

Địa điểm làm việc: Sunset Sanato Resort &Villas

Thông tin liên hệ:

Các bạn quan tâm vui lòng đăng ký trực tiếp:

Email: hr.recruitment@sunsetsanato.com

Điện thoại liên hệ: 0945 993 551

Zalo: 0945 993 551