Tarapaca Cafe (Khai trương 07/2019) cần tuyển: Barista/ NV Phục vụ

TARAPACA CAFE CẦN TUYỂN GẤP: 

1/ Nhân Viên Pha Chế-Barista - Xem Chi tiết: Tại đây

2/ Nhân viên Phục Vụ - Xem Chi tiết: Tại đây