Cần tuyển gấp: Nhân viên Kế toán làm việc tại Phú Quốc

Ngày đăng: 04/06/2020

Công ty TNHH Bình An Phú Quốc 

Cần tuyển: 01 Nhân viên Kế toán, 

Mô tả công việc:

- Thu chi nội bộ và bán hàng.

- Bảng kê chi phí hàng tuần và tháng.

- Theo dõi và tính toán giá thành sản phẩm.

- Theo dõi và quản lý công nợ

- Lập báo cáo phân bổ các chi phí. Hạch toán các khoản phân bổ đó.

- Kiểm tra và giám sát việc luân chuyển hàng tồn kho qua thủ kho.

- Thực hiện giao dịch ngân hàng và giao dịch ngân hàng phát sinh của công ty.

- Tính lương cho cán bộ, công nhân viên và các khoản trích theo lương.

- Theo dõi và lập báo cáo nội bộ.

- Lưu trữ hồ sơ nhân sự, quản lý nhân sự

- Chấm công, lương thưởng, các chế độ khác của công ty

- Thực hiện giao dịch ngân hàng và các phát sinh giao dịch của Công ty tại Ngân hàng hay cơ quan nhà nước

Quyền lợi:

Chế độ lương: tối thiểu 10 triệu.

Địa điểm làm việc: Phú quốc, Kiên giang

Thông tin liên hệ: đã tuyển đủ người!

Ứng viên gửi hồ sơ về Email: annhotelphuquoc@gmail.com 

Hoặc Email: binhpt.bdhn@gmai.com

Điện thoại: 096270.6666

Hạn tuyển dụng: 21/07/2020