Nhà hàng Anh Dương Phú Quốc tuyển dụng Nhân sự Nhiều vị trí

Ngày đăng: 23/09/2020

NHÀ HÀNG ANH DƯƠNG PHÚ QUỐC 

TUYỂN DỤNG NHÂN SỰ NHIỀU VỊ TRÍ

Nhà hàng Ánh Dương Cần tuyển:

1- Phục vụ bàn: 2-4 người.

2- Trưởng ca phục vụ: 1-2 người.

3- Quản lý Nhà hàng: 1-2 người. 

4- Bếp phụ: 1-2 người.

5- Phụ bếp: 1-2 người.

6- Vệ sinh: 1-2 người.

7- Công nhật (bàn, bếp, bưng bê, vệ sinh): 1-2 người.


Các vị trí cần kinh nghiệm: Vị trí số 2, 3, 4.

Chi tiết công việc & Lương thưởng trao đổi qua phỏng vấn.

Thông tin liên hệ:

Anh Dương- Nhà hàng hải sản ven biển. 

Số 58 Trần Hưng Đạo, Dương Đông, Phú Quốc. 

Điện thoại: 0978 333 633 

Email: anhduongrest@gmail.com