Trang Thương Villa Tuyển Nhân Viên sale kinh doanh

Trang Thương Villa - Phú Quốc

Tuyển: Nhân Viên Sale Kinh doanh


Yêu cầu : có kinh nghiệm làm việc với các lữ hành, tour đoàn

Thời gian : làm việc tự do hoặc đến công ty

Lương : thử việc 2 tháng đầu hoa hồng 10% trên tổng doanh thu

Làm việc chính thức lương căn bản 5Tr/ tháng + 10% hoa hồng + lương thưởng

Liên hệ : 2504trangtran@gmail.com