NGÀY HỘI TUYỂN DỤNG REGENT PHÚ QUỐC RESORT

Bạn có niềm đam mê đối với ngành du lịch khách sạn?

Tại Regent Phú Quốc, chúng tôi luôn hướng tới việc tạo ra một môi trường làm việc tích cực và năng động, với niềm tin rằng một đội ngũ tích cực sẽ mang lại những trải nghiệm tuyệt vời cho quý khách. Hãy tham gia với chúng tôi và cùng nhau, chúng ta sẽ xây dựng một dấu ấn cho ngành du lịch siêu sang trọng và trở thành một phần của những người dẫn đầu.

Đăng ký Ngày Hội Việc Làm Trực Tuyến qua đường link: https://lnkd.in/gANynzQ

Nếu bạn có vấn đề khi sử dụng QR code, hãy gửi hồ sơ cho chúng tôi qua địa chỉ:

Email: recruitment.regentpq@ihg.com


Do you have the passion for hospitality?

At Regent Phu Quoc, we aim to create a positive and healthy environment to work in because we believe that a happy team translates to extraordinary guest experiences. Join us in the journey of creating a new benchmark in the world of ultra-luxury hospitality with Regent Phu Quoc and be a part of the best of the best.

Register to join our Virtual Recruitment Fair in the below link: https://lnkd.in/gRJ7Rjd

In case of technical difficulties on the QR Code, you may send your CV or email us directly at: recruitment.regentpq@ihg.com