Trưởng phòng Hành chính – Nhân sự/ Human Resources Manager

Trưởng phòng Hành chính – Nhân sự­

Mức lương: 30,000,000 – 40,000,000 VNĐ.

Ocean Bay Resort & Spa Phú Quốc tuyển dụng gấp: 

Trưởng phòng Hành chính – Nhân sự/ Human Resources Manager ­

Mức lương: 30,000,000 – 40,000,000 VNĐ.

Ocean Bay Resort & Spa Phú Quốc - Nơi khác biệt dành cho Các Ứng Viên đặc biệt!/ Ocean Bay Resort & Spa Phu Quoc - A distinctive place for special candidates!

THU NHẬP XỨNG ĐÁNG với kỹ năng và kinh nghiệm của BẠN/ Total income commensurate with your skills and experience.

è Đăng ký ứng tuyển ngay nếu BẠN không muốn bỏ lỡ cơ hội được trở thành thành viên của ngôi nhà chung Ocean Bay!!!/ Apply right now if YOU don't want to miss the opportunity to become a member of Ocean Bay house!!!

MÔ TẢ CÔNG VIỆC/ DESCRIPTION JOB:

- Quản lý hệ thống các chính sách, quy định, quy chế về nhân sự/ Manage the system of policies, regulations and regulations on personnel:

+ Phối hợp xây dựng hệ thống các chính sách, quy định, quy chế về hoạt động nhân sự đảm bảo phải phát triển được nguồn nhân lực của khách sạn/ Coordinating to develop a system of policies, regulations and regulations on human resource activities to ensure the development of human resources of the hotel.

+ Triển khai thực hiện các chính sách, đánh giá việc thực hiện và đề xuất những phương án cải tiến khi cần thiết/ Implement policies, evaluate implementation and recommend improvement options when necessary

- Lập kế hoạch nhân sự/ Personnel planning:

+ Thực hiện việc lập các kế hoạch nhân sự ngắn hạn và dài hạn cho khách sạn gồm: kế hoạch tuyển dụng, kế hoạch đào tạo và phát triển, kế hoạch hoạt động gắn kết,.../ Thực hiện việc lập các kế hoạch nhân sự ngắn hạn và dài hạn cho khách sạn gồm: kế hoạch tuyển dụng, kế hoạch đào tạo và phát triển, kế hoạch hoạt động gắn kết,...

+ Trình cấp trên phê duyệt và tiến hành điều chỉnh khi được yêu cầu/ Submit to superiors for approval and make adjustments when required.

- Quản lý, điều hành công tác nhân sự/ Management and administration of human resources:

+ Chỉ đạo triển khai và kiểm soát việc thực hiện kế hoạch tuyển dụng nhân sự của khách sạn, đảm bảo đáp ứng yêu cầu về chất lượng, số lượng, thời gian tuyển dụng/ Directing, implementing and controlling the implementation of the hotel's recruitment plan, ensuring that the requirements for quality, quantity, and time of recruitment are met.

+ Trực tiếp tham gia phỏng vấn tuyển dụng, đàm phán chế độ đãi ngộ các vị trí quan trọng của khách sạn./ Directly participate in recruitment interviews, negotiate remuneration for important positions of the hotel.

+ Đề xuất việc bổ nhiệm, miễn nhiệm, luân chuyển nhân viên hoặc cung cấp thông tin về thẩm định nhân sự theo yêu cầu của lãnh đạo để thực hiện việc điều động nhân sự./ Proposing the appointment, dismissal, rotation of employees or providing information on personnel appraisal at the request of the leader to carry out the personnel mobilization.

+ Chỉ đạo, kiểm soát quá trình thực hiện các hoạt động đào tạo, đảm bảo đáp ứng các yêu cầu về thời lượng, chất lượng/ Directing and controlling the implementation of training activities, ensuring that the requirements on duration and quality are met.

+ Tổ chức áp dụng các chế độ về lương, thưởng, phụ cấp, chế độ bảo hiểm, chế độ phúc lợi và hỗ trợ điều kiện làm việc cho nhân viên trong khách sạn/ Organizing the application of salary, bonus, allowance, insurance, welfare regimes and supporting working conditions for employees in the hotel.

+ Tham gia xây dựng hệ thống chính sách về khen thưởng, kỷ luật và tổ chức triển khai thực hiện/ Participate in the development of a system of policies on reward and discipline and organize the implementation.

+ Kiểm soát các hoạt động liên quan đến thủ tục về: ký/kết thúc hợp đồng lao động, thuyên chuyển, khen thưởng, kỷ luật…; quản lý hồ sơ nhân viên đảm bảo được thực hiện đúng quy trình/ Controlling activities related to procedures: signing/terminating labor contracts, transferring, rewarding, disciplining...; Manage employee records to ensure proper procedures.

+ Tổ chức các hoạt động phát triển văn hóa doanh nghiệp trong môi trường khách sạn/ Organizing activities to develop corporate culture in the hotel environment.

- Quản lý ngân sách cho hoạt động nhân sự/ Budget management for HR activities:

+ Tham gia xây dựng, điều chỉnh ngân sách cho nhân sự định kỳ phù hợp với nhu cầu thực tế và chủ trương của khách sạn./ Participate in the construction and adjustment of the budget for staff periodically in accordance with the actual needs and policies of the hotel.

+ Đảm bảo ngân sách nhân sự được sử dụng hiệu quả, tiết kiệm/ Ensure staff budget is used effectively and economically.

- Thực hiện theo yêu cầu của Ban giám đốc/ To comply with the request of the Board of Directors:

+ Kiểm soát được ngân sách Lương, qua việc lập kế hoạch ngân sách lương dựa trên sơ đồ tổ chức, định biên nhân sự/ Control the salary budget, through the planning of the salary budget based on the organizational chart, staffing.

+ Theo chỉ tiêu kinh doanh từng giai đoạn, am hiểu mức lương từng chức danh công việc trên thị trường lao động ngành khách sạn tại PQ/ According to business targets in each period, understanding the salary of each job title in the hotel industry labor market at Phu Quoc

+ Đào tạo và phát triển nguồn nhân lực phù hợp theo phát triển của Công Ty/ Training and developing human resources in accordance with the Company's development

+ Có kỹ năng tâm lý, giải quyết các mâu thuẫn nội bộ/ Have psychological skills, resolve internal conflicts

+ Có kỹ năng tâm lý, đo lường được sự hài lòng của nhân viên về chế độ phúc lợi, lương bổng, động viên và thăng tiến/ Having psychological skills, measuring employee satisfaction in terms of benefits, salary, encouragement and promotion

+ Đánh giá chất lượng công việc, và đề xuất kế hoạch đào tạo, thay thế/ Evaluate the quality of work, and propose training and replacement plans

+ Ổn định nhân sự cho kinh doanh qua việc xác định và phát triển các nhân sự nồng cốt/ Stabilize business personnel by identifying and developing key personnel

+ Góp phần xây dựng Hình Ảnh, Văn Hóa công ty, giúp thu hút nhân sự giỏi phù hợp và giữ được nhân tài, nguồn tài sản quý cho Công Ty/ Contributing to building the Company's Image and Culture, helping to attract suitable qualified personnel and retain talents and valuable assets for the Company.

+ Đảm bảo môi trường làm việc lành mạnh,đoàn kết, nhất quán với nguyên tắc và triết lý của Công Ty qua các buổi định hướng và đào tạo tại chỗ/ Ensure a healthy, united and consistent working environment with the Company's principles and philosophy through orientation sessions and on-site training

- Các công việc khác theo yêu cầu cấp trên/ Other tasks as required by superiors

• QUYỀN LỢI/ BENEFITS:

- Môi trường làm việc thân thiện, cơ hội thăng tiến/ Friendliness working environment, promotion opportunities

- Mức lương cạnh tranh./ Competitive salary

- Hưởng 100% lương trong 2 tháng thử việc/ 100% salary in 2 months probation.

- Có phí phục vụ trong thời gian thử việc/ Service charge during probationary period

- Được thưởng các dịp Lễ, Tết, Hiếu, Hỉ/ Year- end bonus; Gift on national and special holidays

- Được thưởng nhân viên xuất sắc/ bộ phận xuất sắc hàng tháng, hàng quý/ Awarded for excellent employee/department excellence monthly, quarterly.

- Được hỗ trợ bữa ăn trong ca làm việc/ Meal allowance

- Được hỗ trợ nhà ở nhân viên/ Housing allowance

- Được tham gia BHXH, BHYT, BHTN/ Insurance as labor law

- Được 12 ngày phép/ năm/ 12 annual leave per year

- Được tổ chức sinh nhật hàng quý/ Quarter birthday

- Được thưởng thức Buffett (BBQ) hàng tháng/ Enjoy monthly BBQ

- Được phụ cấp độc hại cho những chức danh có tiếp xúc hoá chất độc hại/ Incident allowance for those who exposed with chemicals

· YÊU CẦU CÔNG VIỆC/ JOB REQUIREMENTS:

- Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm vị trí tương đương ở môi trường 5 sao/ Prefer candidates who have the similar experience at 5*

- Có tối thiểu 2 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương tại các khách sạn, resort 4-5*/ Minimum 2 years of experience in a similar position in 4-5* hotels and resorts.

- Khả năng hoạch định tốt, có chiến lược, tầm nhìn/ Good planning ability, strategy, vision.

- Tiếng Anh lưu loát/ Fluent English

- Kỹ năng lãnh đạo, truyền thông, giao tiếp, thuyết trình, lập kế hoạch, giải quyết vấn đề, giải quyết xung đột, quản trị rủi ro/ Leadership, communication, communication, presentation, planning, problem solving, conflict resolution, risk management skills.

- Kỹ năng dự đoán, nắm bắt xu thế thị trường/ Ability to predict and grasp market trends

 THÔNG TIN LIÊN HỆ/ HOW TO APPLY:

- Email: recruitment@oceanbayphuquoc.com

- Hotline: 0786 959 979 – Ms Thảo

- Hoặc nộp hồ sơ trực tiếp tại Cổng Bảo vệ khu nghỉ dưỡng Ocean Bay Phú Quốc Resort and Spa/

Or apply directly at the Ocean Bay Phu Quoc Resort and Spa Security Gate.

- Địa chỉ: Cuối đường Dinh Bà- Đường Dinh Bà, Ấp Ông Lang, Xã Cửa Dương, Thành phố Phú Quốc, Tỉnh Kiên Giang

Address: End of Dinh Ba Street- Dinh Ba Street, Ong Lang Hamlet, Cua Duong Commune, Phu Quoc City, Kien Giang Province.