The Shells Resort & Spa Phú Quốc tuyển Trưởng phòng mua hàng và cung ứng.

Ngày đăng 04/09/2015
 
 Bộ phận: Phòng Mua hàng và cung ứng
Chức danh: Trưởng Phòng Mua hàng và Cung ứng
Cán bộ quản lý trực tiếp: Giám đốc tài chính


MÔ TẢ CÔNG VIỆC:
Trưởng Phòng mua hàng và Cung ứng: Là người do Giám đốc tài chính lựa chọn và bổ nhiệm theo sự phê chuẩn của Giám Đốc công ty hoặc Tổng Quản lý, và chịu trách nhiệm trước Giám đốc tài chính về hoạt động Mua hàng và Cung ứng cho hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.

1. Trách nhiệm:

- Tham mưu cho Ban Giám đốc (trực tiếp là Giám đốc tài chính) trong công tác hoạch định kế hoạch mua hàng và cung ứng nguyên vật liệu, hàng hóa, vật lực phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh hàng ngày của công ty.

- Điều hành, quản lý nhân viên phòng Mua hàng và cung ứng, kho bãi để thực hiện tốt công tác chuyên môn.

- Xem xét, đề xuất và thực hiện các yêu cầu mua hàng hóa hay dịch vụ đáp ứng cho hoạt động SXKD trên cơ sở Ban Giám đốc đã phê duyệt một cách nhanh chóng, chủ động và hiệu quả.

- Quản lý các Nhà cung ứng theo quy trình của Công ty theo các chỉ tiêu: Năng lực, Sản phẩm, Thời gian giao hàng, Dịch vụ hậu mãi, Phương pháp thanh toán, Tiềm năng phát triển.

- Kiểm tra chất lượng và tiến độ cung ứng của toàn bộ hàng hóa, dịch vụ, vật lực đầu vào phục vụ cho hoạt động SXKD toàn Công ty.

- Soạn thảo các hợp đồng kinh tế để ký kết với các Nhà cung ứng

- Quản lý và kiểm soát toàn bộ hoạt động Nhập - Dự trữ - Xuất - Kiểm kê hàng hóa của Hệ thống Kho của Công ty theo quy trình.

- Xây dựng và thực hiện hệ thống sổ sách mua hàng – kho theo quy định của chế độ Kế toán tài chính và sự hướng dẫn của Kế toán trưởng công ty.

- Thực hiện chế độ báo cáo đầy đủ và kịp thời theo quy định của Công ty. Định kỳ hàng tháng báo cáo tình hình hoạt động của Phòng Mua hàng cho Ban Giám đốc trực tiếp là Giám đốc Tài Chính.

- Xây dựng môi trường cung ứng lành mạnh, năng động, trách nhiệm và hiệu quả.

Bảo đảm cung ứng đúng số lượng, chất lượng, thời hạn, có tính tiết kiệm chi phí để thúc đẩy hoạt động sản xuất kinh doanh theo Phương châm: CHỦ ĐỘNG - KỊP - THỜI - HIỆU QUẢ.

- Tìm kiếm nhà cung cấp, tìm kiếm nguồn hàng, đánh giá và lựa chọn nhà cung cấp, đàm phán và tổ chức ký kết hợp đồng cung ứng, hợp đồng mua bán.

- Thực hiện và giám sát việc mua hàng, các thủ tục nhập hàng, chứng từ theo quy định.

- Chịu trách nhiệm về số lượng và chất lượng vật tư, hàng hóa mua vào.

- Đảm bảo yêu cầu bảo mật thông tin kinh tế tài chính của Công ty

- Công việc cụ thể hơn sẽ trao đổi khi phỏng vấn.

2. Quyền hạn

- Được đàm phán và ký xem xét Đơn đặt hàng, Hợp đồng mua sản phẩm hàng hóa, dịch vụ.

- Ký duyệt các văn bản liên quan đến chức năng, nhiệm vụ phòng.

- Chủ động tổ chức và điều phối nhân sự trong phạm vi hoạt động của Phòng. Nhận hoặc không nhận nhân viên điều chuyển đến nếu xét thấy đủ hoặc không đủ năng lực chuyên môn của Phòng.

3. Quyền lợi:

- Môi trường làm việc chuyên nghiệp và năng động

- Thu nhập thỏa đáng theo năng lực.

- Lương: Được thỏa thuận theo thang bảng lương quy định của Công ty

- Được hỗ trợ và tạo điều kiện nâng cao năng lực, kiến thức chuyên môn.

- Phúc lợi: Theo quy định của Bộ Luật Lao động và chính sách đãi ngộ khác của công ty.

- Ngày nghỉ: Theo quy định của Bộ Luật lao động hiện hành.

4. Tiêu chuẩn:

- Tốt nghiệp Đại học Khối Kinh tế và Kỹ Thuật

- Có ít nhất 03 năm kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực mua hàng, 2 năm ở vị trí tương đương.

- Sử dụng thành thạo các phần mềm Microsoft Office, Word, Exel, Powerpoint và Phần mềm quản lý khách sạn.

- Có sức khỏe tốt, chăm chỉ, nhiệt tình.

- Có khả năng làm việc độc lập và kỹ năng lãnh đạo tốt.

- Có khả năng lập kế hoạch tốt.

- Có kỹ năng đàm phán và giao tiếp tốt.

- Giao tiếp tốt bằng tiếng Anh – Anh Văn bằng B trở lên.

ĐỊA CHỈ LIÊN HỆ:

Lê Diệu

Human Resources Administrator

Mobile: +84 168 5354 679

Email: hr@shellsresort.com

THE SHELLS RESORT & SPA - PHU QUOC

Ganh Gio Beach, Duong Dong Town,

Phu Quoc Island, Vietnam

Tel: +84 077 371 8888 - Fax: +84 077 3988 998

www.shellsresort.com

Hạn tuyển dụng: đến 30/09/2015