Cần tuyển Gấp: Kế toán Trưởng làm việc tại An Thới

 Ngày đăng: 11/04/2022

Công ty TNHH MTV Thế Vinh Phú Quốc chuyên cung cấp thực phẩm cho các Resort tại Phú Quốc, cần tuyển Nhân sự làm việc tại An Thới, Phú Quốc.

Công ty TNHH MTV Thế Vinh Phú Quốc cần tuyển:

Kế toán Trưởng: 01 người;

Làm việc tại An Thới, Phú Quốc, Kiên Giang.

Yêu cầu kinh nghiệm 02 năm trở lên;

Mô tả công việc:

- Tổ chức hệ thống kế toán công ty theo yêu cầu.

- Chỉ đạo, đôn đốc nhân viên của phòng và hướng dẫn nhân viên lập các báo cáo, thống kê liên quan đến công việc.

- Lập kế hoạch và tổ chức thực hiện việc tập huấn, học tập các Quy chế, quy định, quy trình nghiệp vụ nhân viên của phòng.

- Kiểm tra, giám sát các khoản thu, chi, công nợ…đảm bảo tuân thủ các nguyên tắc, chuẩn mực kế toán, luật kế toán, luật thuế và các luật khác liên quan đến kế toán tài chính.

- Tổ chức, quản lý và theo dõi các khoản nợ phải trả, các khoản phải thu.

- Tham gia trực tiếp giải quyết các vấn đề cụ thể về chuyên môn và các nhiệm vụ đột xuất do Công ty giao.

Quyền lợi:

- Mức lương và các quyền lợi khác trao đổi trực tiếp khi phỏng vấn.

Thông tin liên hệ: 

Ứng viên vui lòng liên hệ trực tiếp Mr. Tuyên 0977 765 777

hoặc gửi hồ sơ đến email: ngovantu111@gmail.com

Hạn tuyển dụng: 27/04/2022