Cần tuyển Gấp: Công nhật Tạp vụ - Sen Valley Bungalow

Khách sạn Valley Sen ở Cửa Lấp

Cần tuyển Gấp các vị trí sau:

Nhân viên Tạp vụ Thời vụ.

Công việc gồm phụ bếp và vệ sinh.

Thời gian làm việc: 8 tiếng / ngày.

Ngày thường: 250K/ngày.

Mùng 1, 2, 3, 4 Tết trả 400K/ngày.

Điện thoại: 0907 417 540 - Sen

Valley Sen Bungalow

Địa chỉ: Ấp Cửa Lấp, Dương Tơ, TP.Phú Quốc, Kiên Giang.

Thông tin liên hệ:

Ứng viên quan tâm vui lòng liên hệ trực tiếp:

Điện thoại: 0907 417 540 - Sen

Hoặc đến liên hệ trực tiếp tại Valley Sen Bungalow

Địa chỉ: Ấp Cửa Lấp, Dương Tơ, TP.Phú Quốc, Kiên Giang. 

Hạn tuyển dụng: 25/02/2024